DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11659

Title: Problematika štábu a vztah režiséra a vedoucího výrobního štábu při práci na televizním pořadu
Author: Turek, Pavel
Keywords: sken 2018/24
Keywords: práce režiséra
Keywords: práce vedoucího výroby
Keywords: televizní produkce
Keywords: televizní tvorba
Keywords: výrobní štáb filmu
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11659
Signature in the AMU library: F_KP 02112
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330021121.pdf25.35 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague