DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11662

Title: Problematika odměňování pracovníků hlavních provozů (dekorační, zvuková a osvětlovací technika) ve tvorbě hraných filmů
Author: Beck, Leslie
Keywords: sken 2018/24
Keywords: ekonomické aspekty
Keywords: filmová produkce
Keywords: výrobní štáb filmu
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11662
Signature in the AMU library: F_KP 02115
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330021152.pdf31.76 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague