DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11666

Title: Problematika operativního řízení výroby v podmínkách nově budovaných televizních středisek (možnosti využití výpočetní techniky, oddělení hlavní výroby, kapacity a ekonomické vztahy)
Author: Mach, Oldřich
Keywords: sken 2018/24
Keywords: ekonomické aspekty
Keywords: televizní produkce
Keywords: televizní výroba
Keywords: výpočetní technika
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11666
Signature in the AMU library: F_KP 02119
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330021190.pdf27.03 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague