DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11814

Title: Zahraniční styky filmové a televizní fakulty AMU
Author: Otčenášková, Martina
Keywords: sken 2018/25
Keywords: filmové festivaly a přehlídky
Keywords: filmové školy
Keywords: mezinárodní spolupráce
Keywords: studentský film
Keywords: zahraniční studenti
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11814
Signature in the AMU library: F_KP 02267
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330022678.pdf53.25 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague