DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11899

Title: Problematika oblasti dokumentární, vědeckopopulární a výukové tvorby filmů v produkci ČST
Author: Forman, Pavel (produkční)
Keywords: sken 2018/26
Keywords: dokumentární film
Keywords: populárně-naučný film
Keywords: televizní produkce
Keywords: televizní tvorba
Keywords: televizní výroba
Keywords: výukový film
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11899
Signature in the AMU library: F_KP 02352
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330023521.pdf34.8 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague