DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11926

Title: Otázky výroby propagačních filmů určených pro vysílání v televizi
Author: Ježek, František (překladatel)
Keywords: sken 2018/26
Keywords: reklama a propagace
Keywords: propagační film
Keywords: televizní reklama
Keywords: televizní vysílání
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11926
Signature in the AMU library: F_KP 02379
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330023798.pdf53.89 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague