DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/12046

Title: Aesthetic and design elements in the work of Josef Sudek
Author: Irvine, Karen Lynn
Keywords: sken 2018/10
Keywords: Sudek, Josef, 1896-1976
Keywords: česká fotografie
Keywords: fotografie
Keywords: fotografové
Qualifying type: bakalářské práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/12046
Signature in the AMU library: F_KP 00285 (f)
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330002854.pdf36.54 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague