DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/12193

Title: Úvahy pri troch dokumentárnych filmoch
Author: Matula, Július D.
Keywords: sken 2018/12
Keywords: Rajzman, Julij Jakovlevič, 1903-1994
Keywords: Rogosin, Lionel, 1924-2000
Keywords: Rouquier, Georges
Keywords: dokumentární film
Keywords: filmová teorie
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/12193
Signature in the AMU library: F_KP 00414
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330004148.pdf21.46 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague