DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/12247

Title: Vývoj katalánské kinematografie
Author: Acarin, Tusell Juan Maria
Keywords: dějiny filmu
Keywords: katalánská kinematografie
Keywords: dokumentární film
Keywords: sken 2018/12
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/12247
Signature in the AMU library: F_KP 00468
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330004681.pdf26.63 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague