DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/12403

Title: Problematika soutěžních pořadů pro děti a mládež
Author: Sokolovský, Eugen, ml.
Keywords: sken 2018/14
Keywords: televizní soutěže
Keywords: televizní vysílání pro děti a mládež
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/12403
Signature in the AMU library: F_KP 00631
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330026317.pdf23.9 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague