DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra zvukové tvorby - KZT / Department of Sound Design >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/12552

Title: Dabing v České televizi Praha
Author: Čapek, Roman, 1975-
Keywords: sken 2017
Keywords: dabing
Keywords: televizní dabing
Keywords: audiotechnika
Keywords: zvukový záznam
Qualifying type: bakalářské práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/12552
Signature in the AMU library: F_KP 02885 (sk)
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330007866.pdf27.34 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague