DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/12580

Title: Začátky přemýšlení o filmu
Author: Stanojkovski, Sergej
Keywords: sken 2018/16
Keywords: dokumentární film
Keywords: filmová teorie
Qualifying type: bakalářské práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/12580
Signature in the AMU library: F_KP 00814
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330028144.pdf41.74 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague