DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/12617

Title: Audiovizuálna reč v televíznej publicistike
Author: Koščo, Ján
Keywords: sken 2018/12
Keywords: audiovizuální prostředky
Keywords: dokumentární film
Keywords: televize
Keywords: televizní publicistika
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/12617
Signature in the AMU library: F_KP 00474
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330024740.pdf78.12 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague