DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/12672

Title: Specifické výrazové prostředky v Saurových filmech 80. let
Author: Nečasová, Radka
Keywords: italská kinematografie
Keywords: Saura, Carlos, 1932-
Keywords: filmoví režiséři
Keywords: sken 2017
Keywords: výrazové umělecké prostředky
Advisor: Dufek, Jiří, 1950-
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/12672
Signature in the AMU library: F_KP 03247 (sk)
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330032585.pdf38.38 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague