DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/12745

Title: Na hrad
Author: Ottová, Michaela
Keywords: filmová produkce
Keywords: výroba filmu
Keywords: práce produkčního
Keywords: výrobně-ekonomický rozbor (film)
Keywords: sken 2018/1
Qualifying type: bakalářské práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/12745
Signature in the AMU library: F_KP 02814 (sk)
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330008573.pdf61.71 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague