DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra kamery - KK / Department of Cinematography >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/12828

Title: Psychologický účin barev při vnímání kinematografického obrazu
Author: Krivy, Thomas
Keywords: filmová řeč
Keywords: barva ve filmu
Keywords: filmový obraz
Keywords: sken 2017
Keywords: psychologické aspekty
Keywords: teorie barvy
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/12828
Signature in the AMU library: F_KP 02886 (sk)
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330007873.pdf83.47 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague