DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra kamery - KK / Department of Cinematography >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/12887

Title: Osvětlování reálných interiérů v barevném filmu
Author: Šec, Martin, 1952-
Keywords: sken 2018/7
Keywords: filmová technika
Keywords: světelná technika
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/12887
Signature in the AMU library: F_KP 01058
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330010583.pdf56.16 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague