DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra kamery - KK / Department of Cinematography >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13042

Title: Natáčení pod vodou
Author: Hraběta, Jiří
Keywords: sken 2018/16
Keywords: filmová technika
Keywords: filmování pod vodou
Keywords: práce kameramana
Keywords: filmové natáčení
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13042
Signature in the AMU library: F_KP 00878
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330028786.pdf84.08 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague