DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra kamery - KK / Department of Cinematography >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13103

Title: Efekt barvy v kinematografickém obraze
Author: Bezrouk, Pavel
Keywords: sken 2018/17
Keywords: barva ve filmu
Keywords: filmové kamery
Keywords: filmový obraz
Keywords: práce kameramana
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13103
Signature in the AMU library: F_KP 00944
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330029448.pdf53.91 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague