DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra střihové skladby - KSS / Department of Editing >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13156

Title: Porod ve filmu: Reprezentace, funkce a význam.
Author: Sánchez Calderón, Jorge
Subtitle: Birth in film: Representation, function and meaning.
Keywords: filmová teorie
Keywords: porod
Keywords: dějiny filmu
Keywords: dokumentární film
Keywords: hraný film
Keywords: umění
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: ČIHÁK, Martin
Referee: DORUŠKA, Tomáš
Date of defence: 26-Sep-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13156
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Střihová skladba
Signature in the AMU library: F_KP 04360
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Jorge_Sanchez_diplomova_prace.pdf3.47 MBthesis
2_JS_oponentura2018.pdf32.48 kBrefereeReview
3_Cihak_Sanchez.pdf492.24 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague