DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13191

Title: Efektivní využití metod dramatické výchovy ve vlastivědném projektu o svaté Anežce a Václavovi I.
Author: Holáková, Sandra
Subtitle: Effective Application of Drama Education Methods in National History Project on the Saint Agnes of Bohemia and Wenceslaus I of Bohemia
Keywords: dramatická výchova
Keywords: vlastivěda
Keywords: programy a projekty
Keywords: sebepoznání
Keywords: Anežka, svatá, 291-304
Keywords: Václav I., český král, 1205-1253
Advisor: MACHKOVÁ, Eva
Referee: MARUŠÁK, Radek
Date of defence: 26-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13191
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3474
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_sh.pdf17.17 MBthesisView/Open
2_Sandra Holakova.pdf198.75 kBadvisorReviewView/Open
3_Posudek oponenta Sanadra Holakova.pdf188.27 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague