DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13191

Title: Efektivní využití metod dramatické výchovy ve vlastivědném projektu o svaté Anežce a Václavovi I.
Author: Holáková, Sandra
Subtitle: Effective Application of Drama Education Methods in National History Project on the Saint Agnes of Bohemia and Wenceslaus I of Bohemia
Keywords: dramatická výchova
Keywords: vlastivěda
Keywords: programy a projekty
Keywords: sebepoznání
Keywords: Anežka, svatá, 291-304
Keywords: Václav I., český král, 1205-1253
Advisor: MACHKOVÁ, Eva
Referee: MARUŠÁK, Radek
Date of defence: 26-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13191
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3474
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_sh.pdf17.17 MBthesis
2_Sandra Holakova.pdf198.75 kBadvisorReview
3_Posudek oponenta Sanadra Holakova.pdf188.27 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague