DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13201

Title: Nosferatu: meta-analýza
Author: Fischerová, Ester
Subtitle: Nosferatu: meta-analysis
Keywords: německá kinematografie
Keywords: filmová teorie
Keywords: filmová adaptace
Keywords: film a literatura
Keywords: Drákula (fiktivní postava)
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: MRAVCOVÁ, Marie
Referee: VAJCHR, Marek
Date of defence: 10-Sep-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13201
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Scenáristika a dramaturgie
Signature in the AMU library: F_KP 04371
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Ester Fischerova Nosferatu - Meta-analyza POSLEDNI VERZE.pdf477.42 kBthesis
2_Fischerova_VED_TP_Mravcova.pdf134.88 kBadvisorReview
3_Fischerova.pdf184.66 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague