DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13214

Title: Zakládání dívčího skautingu v Čechách
Author: Kverková, Barbora
Subtitle: The Founding of Scouting for Girls in Czechia
Keywords: metody a techniky dramatické výchovy ve skautském oddíle
Keywords: dramatická výchova
Keywords: skauti
Keywords: skauting
Keywords: dívčí skauting
Advisor: MACHKOVÁ, Eva
Referee: ČERNÍK, Roman
Date of defence: 27-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13214
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3479
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bakalarska prace_Kverkova.pdf7.32 MBthesis
2_Barbora Kverkova.pdf199.13 kBadvisorReview
3_BP_2018_Barbora_Kverkova.pdf74.83 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague