DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13234

Title: Poem macht frei
Author: Skála, Pavel
Subtitle: Poem macht frei
Keywords: proces tvorby
Keywords: dramatická výchova
Keywords: divadelní inscenace
Keywords: kreativita
Advisor: PROVAZNÍK, Jaroslav
Referee: SCHWARZOVÁ, Kateřina
Date of defence: 5-Sep-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13234
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3484
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_POEM MACHT FREI_FINAL.pdf4.13 MBthesis
2_Skala Pavel-posudek-Provaznik.pdf266.66 kBadvisorReview
3_Oponentsky posudek P. Skala - K. Schwarzova.pdf189.06 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague