DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13235

Title: Práce s hudebním motivem v dramatické výchově
Author: Martykánová, Ivana
Subtitle: The music motives in dramatic education
Keywords: aktivní poslech
Keywords: dramatická výchova
Keywords: hudební improvizace
Keywords: hudební motivy
Keywords: hudební výchova
Keywords: základní umělecké školy
Keywords: poslech hudby
Advisor: SOBKOVÁ, Ivana
Referee: KOLAFA, Tomáš
Date of defence: 4-Sep-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13235
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3480
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace_Ivana Martykanova.pdf826.51 kBthesis
2_Posudek vedouci prace - I.Markytanova.pdf142.01 kBadvisorReview
3_oponentni posudek Martykanova.pdf135.43 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague