DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13240

Title: Výroba fléten na Fojtsku
Author: Juričová, Jana
Subtitle: Flute Manufacturing in Vogtland
Keywords: flétna
Keywords: výroba nástrojů
Advisor: VÁLEK, Jiří
Referee: PIVODA, Radomír
Date of defence: 6-Jun-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13240
Academic program and line: Hudební umění/Flétna
Signature in the AMU library: H_P 4405
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DP_Juricova_F.pdf636.96 kBthesis
2_Juricova Tridni.pdf97.98 kBadvisorReview
3_Posudek Juricova Mgr.prace.pdf49.51 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague