DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13241

Title: Výrobci trubek od baroka po současnost
Author: Dabrowski, Tomáš
Subtitle: Trumpet manufacturers from baroque to present
Keywords: trubka
Keywords: výroba nástrojů
Keywords: 17.-21. století
Advisor: ROUČEK, Jaroslav
Referee: REJLEK, Vladimír
Date of defence: 6-Jun-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13241
Academic program and line: Hudební umění/Trubka
Signature in the AMU library: H_P 4403
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_PRACE.pdf2.14 MBthesis
2_OP zaverecne pisemne prace T. Dabrowski.PDF669.21 kBrefereeReview
3_Posudek vedouciho diplomove prace.pdf352.3 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague