DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13246

Title: Viet Kieu Cinema
Author: Nguyenová, Mai Lan
Subtitle: Viet Kieu Cinema
Keywords: vietnamská kinematografie
Keywords: asijská kinematografie
Keywords: filmoví režiséři
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: MORAVEC, Václav
Referee: Štoll, Martin
Date of defence: 10-Sep-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13246
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 04355
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_teoreticka BP_nguyen.pdf380.57 kBthesis
2_POSUDEK_LAN.pdf196.89 kBadvisorReview
3_Posudek FAMU_Ngyuen_Stoll.pdf143.72 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague