DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13252

Title: Divadlo Archa a jeho podíl na utváření taneční scény v Praze v letech 1994-2002
Author: Maroušková, Jana
Subtitle: Archa Theater and its contribution to the formation of the dance scene in Prague in 1994-2002
Keywords: tanec
Keywords: fyzické divadlo
Keywords: Divadlo Archa
Advisor: GREMLICOVÁ, Dorota
Referee: NĚMEČKOVÁ, Elvíra
Date of defence: 10-Jun-2019
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13252
Academic program and line: Taneční umění/Taneční věda
Signature in the AMU library: H_P 4416
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Jana Marouskova Divadlo-Archa-a-jeho-podil-na-utvareni-tanecni-sceny-v-Praze-v-letech-1994-2002.pdf1.03 MBthesisView/Open
2_OPONENTSKY POSUDEK_Marouskova.pdf183.75 kBrefereeReviewView/Open
3_posudek_vedouciho Marouskova.pdf47.97 kBadvisorReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague