DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13256

Title: Právní a organizační rámce soukromých škol uměleckého tance v Čechách 1900 - 1945
Author: Beneš, Ladislav
Subtitle: Legal and organisational frames of the private schools of artistic dance in Bohemia 1900 - 1945
Keywords: tanec
Keywords: výrazový tanec
Keywords: balet
Keywords: společenský tanec
Keywords: taneční školy
Keywords: právní aspekty
Keywords: 1. polovina 20. století
Advisor: GREMLICOVÁ, Dorota
Referee: KLOUBKOVÁ, Ivana
Date of defence: 10-Jun-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13256
Academic program and line: Taneční umění/Taneční věda
Signature in the AMU library: H_P 4417
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Pravni a organizacni ramce soukromych skol umeleckeho tance v Cechach 1900 az 1945_Benes_FINAL.pdf1.68 MBthesis
2_posudek oponenta Ladislav Benes.pdf93.18 kBrefereeReview
3_Posudek vedouciho Benes.pdf78.56 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague