DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dirigování / Department of Conducting >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13354

Title: Koncertní předehra jako svébytný druh programní hudby se zřetelem k Mendelssohnově předehře
Author: Papežová Erlebachová, Marie
Subtitle: The concert overture as an independent genre of program music, focusing on the overtures by F. Mendelssohn Bartholdy
Keywords: Mendelssohn-Bartholdy, Felix, 1809-1847
Keywords: Berlioz, Hector, 1803-1869
Keywords: Schubert, Franz, 1797-1828
Keywords: Schumann, Robert, 1810-1856
Keywords: Weber, Carl Maria von, 1786-1826
Advisor: PAŘÍK, Ivan
Referee: SVÁROVSKÝ, Leoš
Date of defence: 12-Jun-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13354
Academic program and line: Hudební umění/Dirigování
Signature in the AMU library: H_P 4482
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova prace Marie Papezova Erlebachova.pdf732.31 kBthesis
2_Papezova - vecouci prace a koncertu.pdf14.83 kBadvisorReview
3_Papezova - oponent, prace.pdf65.46 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague