DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13363

Title: Viola v romantismu - Henri Vieuxtemps
Author: Kocna, Jakub
Subtitle: Viola in the romanticism - Henri Vieuxtemps
Keywords: viola
Keywords: hudební skladatelé
Keywords: romantismus
Keywords: Vieuxtemps, Henri, 1820-1881
Advisor: PĚRUŠKA, Jan
Referee: UNTERMŰLLER, Karel
Date of defence: 5-Jun-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13363
Academic program and line: Hudební umění/Viola
Signature in the AMU library: H_P 4494
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Vieuxtemps.pdf2.81 MBthesis
2_Kocna - vedouci prace a koncertu.pdf55.68 kBadvisorReview
3_Kocna - oponent, prace.pdf68.12 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague