DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra alternativního a loutkového divadla / Department of Alternative and Puppet Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13386

Title: Využití hudebních a zvukových prostředků v inscenaci "Thunder. Enter the Three Witches".
Author: Lustyk, Štěpán
Subtitle: The use of music and sound resources in the production of "Thunder Enter the Three Witches".
Keywords: animace
Keywords: zvuk
Keywords: záznam zvuku
Keywords: herectví
Keywords: přístroje
Keywords: divadelní prostředí
Keywords: reprodukce zvuku
Keywords: hudba
Keywords: magnetofony
Advisor: PROCHÁZKA, Tomáš
Referee: ADÁMEK, Jiří
Date of defence: 17-Sep-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13386
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví alternativního a loutkového divadla
Signature in the AMU library: D_4P 3494
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace - Lustyk (FINAL).pdf1.02 MBthesis
2_01ProchazkaLustykVpisem.pdf531.44 kBadvisorReview
3_01AdamekLustykOp.pdf531.82 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague