DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra teorie a kritiky / Department of Theory and Critism >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13412

Title: Rozhlasová dramatizace mezi diegezí a mimezí
Author: Veverková, Lenka
Subtitle: Radio dramatisation between diegesis and mimesis
Keywords: rozhlasová dramatizace
Keywords: diegesis
Keywords: rozhlas
Keywords: rozhlasové hry
Keywords: dramaturgie
Keywords: mimésis (literatura)
Advisor: VEDRAL, Jan
Referee: ZEMANČÍKOVÁ, Alena
Date of defence: 6-Sep-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13412
Academic program and line: Dramatická umění/Teorie a kritika
Signature in the AMU library: D_4P 3514
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova prace Veverkova Lenka.pdf2.35 MBthesis
2_DP_Veverkova_OP.pdf57.32 kBrefereeReview
3_Veverkova_PS.pdf88.87 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague