DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra činoherního divadla / Department of Dramatic Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13438

Title: Překlad dramatu jako nabídka ke scénické interpretaci
Author: Popiolková, Kateřina
Subtitle: The translation of drama as an offer for stage interpretation
Keywords: divadelní překlad
Keywords: překlady
Keywords: divadelní režie
Keywords: divadelní dramaturgie
Keywords: interpretace uměleckého díla
Advisor: KUDLÁČKOVÁ, Jana
Referee: SÍLOVÁ, Zuzana
Date of defence: 27-Jun-2019
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13438
Academic program and line: Dramatická umění/Režie-dramaturgie činoherního divadla
Signature in the AMU library: D_4P 3537
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace_Katerina Popiolkova.pdf1.1 MBthesis
2_Bakalarka Popiolkova.pdf26.07 kBadvisorReview
3_Oponentsky posudek na bakalarskou praci Popiolkova.pdf185.8 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague