DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra skladby / Department of Composition >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13446

Title: Využití netradičních (etnických) drnkacích nástrojů a cimbálu v soudobé hudbě s přihlédnutím k vlastní kompoziční práci
Author: Zochr, Vratislav
Subtitle: Utilization of unconventional (ethnic) plucked instruments and cimbalom in contemporary music considering author’s composition work
Keywords: etnická hudba
Keywords: soudobá hudba
Keywords: drnkací nástroje
Advisor: FILAS, Juraj
Referee: KURZ, Ivan
Date of defence: 13-Jun-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13446
Academic program and line: Hudební umění/Skladba
Signature in the AMU library: H_P 4500
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova-prace-Zochr.pdf5.78 MBthesis
2_Zochr op Kurz.pdf234.65 kBrefereeReview
3_Zochr tridni pos.pdf54.08 kBadvisorReview
4_Zochr.pdf366.73 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague