DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13447

Title: Inovace ve strukturách vysílatele veřejné služby NRK
Author: Traburová, Kateřina
Subtitle: Innovation in the NRK Public Broadcasting Service's Structures
Keywords: rozhovory (text)
Keywords: filmová produkce
Keywords: veřejnoprávní televize
Keywords: televizní vysílání
Keywords: televizní diváci
Keywords: Norsko
Keywords: 2007-2019
Advisor: MORAVEC, Václav
Referee: PRŮŠA, Viktor
Date of defence: 4-Jun-2019
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13447
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 04390
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Final_Inovace ve strukturach vysilatele verejne sluzby NRK.pdf2.06 MBthesis
2_POSUDEK_VEDOUCI_MORAVEC.pdf37.32 kBadvisorReview
3_TEORETICKA_OPONENT.pdf89.26 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague