DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13484

Title: Teaching Strategies in Art Education
Author: Bonneau, Camille
Subtitle: Výukové strategie v uměleckém vzdělávání
Keywords: fotografie
Keywords: výtvarné umění
Keywords: vysoké umělecké školy
Keywords: studium a výuka
Keywords: umělecké vzdělávání
Advisor: ŠIMŮNEK, Michal
Referee: DVOŘÁK, Tomáš
Date of defence: 14-Jun-2019
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13484
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Fotografie
Signature in the AMU library: F_KP 04405
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_CamilleBonneau_BachelorThesis.pdf391.79 kBthesis
2_Camille Bonneau.pdf123.58 kBadvisorReview
3_posudek_bonneau.pdf73.09 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague