DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13526

Title: Uvedení do práce s hlasem učitele 1. stupně základní školy
Author: Młynarczyková, Silvie
Subtitle: INTRODUCING INTO THE WORK WITH VOICE FOR TEACHERS OF PRIMARY SCHOOL
Keywords: 1. stupeň základní školy
Keywords: dramatická výchova
Keywords: hlasová výchova
Keywords: pedagogické dovednosti
Advisor: VOSTÁRKOVÁ, Ivana
Referee: SOVOVÁ, Pavla
Date of defence: 18-Jun-2019
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13526
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3542
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace Mlynarczykova.pdf339.36 kBthesis
2_posudek Mlynarczykova.pdf187.85 kBadvisorReview
3_opon pos Sovova.pdf284.99 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague