DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Habilitační práce >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13536

Title: Habilitační řízení Daniel Mikolášek
Author: Mikolášek, Daniel
Referee: Havlík, Jaromír
Referee: Mazourová, Markéta
Referee: Nosková, Tereza
Date of defence: 5-Dec-2019
Qualifying type: Habilitační práce
Qualifying type: dle písmene §72 odst. 3 písm. d)
URI: http://hdl.handle.net/10318/13536
Academic program and line: Hudební umění - bicí
Appears in Collections:HAMU Habilitační práce

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Přehled_umělecké_a_pedagogické_činnosti.pdfPřehled umělecké a pedagogické činnosti2.13 MBPřehled pedagogické a umělecké činnosti
Mikolášek_posudek_Havlík.pdfOponentský posudek233.53 kBrefereeReview
Mikolášek_posudek_Mazourová.pdfOponentský posudek244.27 kBrefereeReview
Mikolášek_posudek_Nosková.pdfOponentský posudek494.24 kBrefereeReview
Zápis z UR HAMU_5.12._2019.pdfZápis z průběhu obhajoby na jednání UR623.58 kBZápis z průběhu obhajoby
Umělecká reflexe_Mikolášek.pdfUmělecká reflexe420.76 kBUmělecká reflexe
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague