DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13540

Title: Dramatická výchova v projektu specializovaných tříd na ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642
Author: Čechlovská, Miloslava
Subtitle: Drama Education in Project in Special Classes of Primary School, Liberec, Aloisina výšina 642
Keywords: měkké dovednosti
Keywords: dramaticko-výchovné programy
Keywords: programy primární prevence
Keywords: specializace na tvořivé a estetické činnosti
Keywords: dramatická výchova
Keywords: estetická výchova
Keywords: dětská umělecká tvorba
Keywords: kreativita
Advisor: MARUŠÁK, Radek
Referee: ČERNÍK, Roman
Date of defence: 28-May-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13540
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3543
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DP2019_Miloslava Cechlovska.pdf7.3 MBthesis
2_Cechlovska Marusak.pdf182.19 kBadvisorReview
3_DP M Cechlovska.pdf177.41 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague