DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
DAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13559

Title: Stav proudění
Author: Bouzková, Dora
Subtitle: The State of Flow
Keywords: divadelní tvorba
Keywords: tvůrčí divadelní proces
Keywords: divadelní dílna
Keywords: umělecká tvorba
Keywords: lidská psychika
Advisor: VOSTÁREK, Karel
Referee: ŠRÁMEK, Vratislav
Date of defence: 13-Nov-2019
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13559
Academic program and line: Dramatická umění/Alternativní a loutková tvorba a její teorie
Signature in the AMU library: D_4P 3551
Appears in Collections:DAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Disertace Dora Bouzkova.pdf14.1 MBthesis
2_Vrbkova -oponentsky-posudek.pdf278.94 kBrefereeReview
3_Stav proudeni opon. posudek.pdf134.39 kBrefereeReview
4_Posudek skolitele dizertacni prace.pdf89.55 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague