DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13598

Title: Přímý přenos jako unikátní televizní disciplína
Author: Roháčová, Zuzana
Subtitle: The direct transmission as unique television discipline
Keywords: veřejnoprávní televize
Keywords: televizní vysílání
Keywords: televizní přenosy
Keywords: televizní výroba
Keywords: televizní diváci
Keywords: televizní produkce
Keywords: práce producenta
Keywords: Česká televize
Advisor: SVOBODA, Otakar
Referee: MYSLÍK, Václav
Date of defence: 16-Sep-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13598
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 04473
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Rohacova Zuzana_Diplomova prace.pdf1.81 MBthesis
2_VEDOUCI.pdf335.99 kBadvisorReview
3_OPONENT.pdf1.15 MBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague