DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13600

Title: Role filmové a mediální výchovy na středních školách
Author: Syruček, Jan
Subtitle: Role of Film and Media Literacy at High Schools
Keywords: filmová a audiovizuální výchova
Keywords: mediální výchova
Keywords: výchova a vzdělávání
Keywords: střední školy
Keywords: mládež
Keywords: pedagogové
Keywords: Česká republika
Advisor: MORAVEC, Václav
Referee: DANIELIS, Aleš
Date of defence: 16-Sep-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13600
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 04474
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Syrucek_DIPLOMKA_KOS_pdf-signed.pdf1.7 MBthesis
2_VEDOUCI.pdf333.58 kBadvisorReview
3_OPONENT.pdf328.8 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague