DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13602

Title: Vědomí tradice, vědomí koncepce
Author: Žaloudková, Klára
Subtitle: Awareness of Tradition, Awareness of Concept
Keywords: vysoké umělecké školy
Keywords: dějiny (obecně)
Keywords: pedagogové
Keywords: děkani
Keywords: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta
Advisor: OUKROPEC, Petr
Referee: MATHÉ, Ivo
Date of defence: 16-Sep-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13602
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 04475
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Vedomi tradice vedomi koncepce FINAL.pdf418.46 kBthesis
2_OPONENT.pdf276.19 kBrefereeReview
3_VEDOUCI.pdf251.32 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague