DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra kamery - KK / Department of Cinematography >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13628

Title: Visual Style of Soviet War Films (1940s - 1960s)
Author: Emkuzhev, Murat
Subtitle: Vizuální styl sovětských válečných filmů v období 1940 - 1960
Keywords: sovětská kinematografie
Keywords: válečný film
Keywords: výrazové umělecké prostředky
Keywords: práce kameramana
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: 40. léta 20. století
Keywords: 50. léta 20. století
Keywords: 60. léta 20. století
Advisor: DOMINKOVÁ, Petra
Referee: JÍCHA, Marek
Date of defence: 26-Sep-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13628
Academic program and line: Film, Television and Photography/Cinematography
Signature in the AMU library: F_KP 04460
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Murat Emkuzhev Visual style of Soviet war films (1940s-1960s).pdf19.1 MBthesis
2_Murat Emkuzhev_Review by Petra Dominkova.pdf163.3 kBadvisorReview
3_posudek_prace_Murat_Jicha.pdf121.9 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague