DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra zvukové tvorby - KZT / Department of Sound Design >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13634

Title: Zvuková dramaturgie ve filmech Darrena Aronofského
Author: Kocáb, Michael
Subtitle: The dramaturgy of sound in films of Darren Aronofsky
Keywords: americká kinematografie
Keywords: rozhovory (text)
Keywords: filmoví režiséři
Keywords: zvukaři
Keywords: zvuk (film)
Keywords: zvuková dramaturgie
Keywords: zvuková tvorba
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: Aronofsky, Darren, 1969-
Keywords: Henighan, Craig
Advisor: KUDLÁČ, Jakub
Referee: SKALL, Vladimír
Date of defence: 11-Sep-2019
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13634
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Zvuková tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04515
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BP_Kocab_Zvukova_dramaturgie_ve_filmech_Darrena_Aronofskeho_2019.pdf441.21 kBthesis
2_Skall teoret. 2019_KOCAB_Pos.TP_Skall_OPO.pdf402.2 kBrefereeReview
3_pdf.KZT_Kudlac_Kocab_teoret. SZZ KZT Formular_posudku_teoreticke_prace Kocab.pdf145.98 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague