DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13635

Title: Použití herce a lidského těla v současné animované tvorbě (2000 léta)
Author: Kashcheeva, Daria
Subtitle: Actor and human body in animation in today's animated films (2000s years)
Keywords: pixilace
Keywords: britská kinematografie
Keywords: rakouská kinematografie
Keywords: argentinská kinematografie
Keywords: animovaný film
Keywords: filmová animace
Keywords: animační technologie
Keywords: herci
Keywords: lidské tělo
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: 10. léta 21. století
Advisor: DĚCKÁ, Eliška
Referee: KLIMT, Aurel
Date of defence: 12-Sep-2019
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13635
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04431
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_KASHCHEEVA_Pouziti herce a lidskeho tela v soucasne animovane tvorbe (2000 leta).pdf2.1 MBthesis
2_Posudek_magis. prace_znamky.pdf228.17 kBrefereeReview
3_Posudek vedouci prace E.Decka - Daria.pdf371.96 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague