DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13657

Title: Svazujici živel vody
Author: Litschová, Karolína
Subtitle: Binding Element of Water
Keywords: česká kinematografie
Keywords: polská kinematografie
Keywords: irská kinematografie
Keywords: filmová pohádka
Keywords: mytologie
Keywords: nadpřirozené bytosti
Keywords: bájná stvoření
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: DUFEK, Jiří
Referee: MRAVCOVÁ, Marie
Date of defence: 14-Jun-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13657
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Scenáristika a dramaturgie
Signature in the AMU library: F_KP 04506
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Litschova_TP_SvazujiciZivelVody.pdf2.2 MBthesis
2_Litschova_TP_ved_Dufek.pdf204.09 kBadvisorReview
3_Lischova_TP_opo_Mravcova.pdf149.01 kBrefereeReview
4_Litschova_TP_opo_Vajchr.pdf164.01 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague