DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
FAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13659

Title: Cesta za narativ a zase zpátky
Author: Jindřichová, Markéta
Subtitle: Voyage behind narrativ and back again
Keywords: literatura ve filmu
Keywords: adaptační strategie
Keywords: filmová teorie
Keywords: filmová adaptace
Keywords: literární předlohy
Advisor: MRAVCOVÁ, Marie
Referee: MAREŠ, Petr
Date of defence: 20-Jun-2019
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13659
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Teorie filmové a multimediální tvorby
Signature in the AMU library: F_KP 04512
Appears in Collections:FAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_jindrichova_disertace.pdf1.09 MBthesis
2_Mravcova.pdf2.92 MBadvisorReview
3_Mares.pdf2.49 MBrefereeReview
4_posBubenicek.pdf178.78 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague